جذب نیروی انسانی

جذب نیروی انسانی

نام و نام خانوادگي:(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

محل صدور:(*)
لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.

نام پدر:(*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.

محل تولد:(*)
لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.

کد ملی:(*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.

وضعیت نظام وظیفه:(*)
لطفا وضعیت پایان خدمت خود را مشخص نمایید.

وضعیت تاهل:(*)
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید.

عنوان دوره های آموزشی(*)
لطفا دوره های آموزشی خود را ذکر نمایید.

وضعیت تحصیلی:(*)
لطفا وضعیت تحصیلی خود را مشخص نمایید.

میزان حقوق درخواستی(*)
لطفا مقدار حقوق درخواستی خود را وارد نمایید.

سوابق کار(*)
لطفا سوابق کاری خود را وارد نمایید.

آدرس محل سکونت:(*)
لطفا آدرس محل سکونت خود را وارد نمایید.

آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟(*)
لطفا سابقه بیماری خود را مشخص نمایید.

شماره تماس ثابت(*)
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید.

پست الکترونیک(*)
لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.

شماره تماس همراه:(*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.

icon icon icon icon
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به شرکت تارال می باشد