پکیج استاندارد

پکیج استاندارد

طرح پیشنهادی از لحاظ مشخصات فنی وب سایت پکیج استاندارد:

کنترل پنل مدیریت صفحات و محتوای وب سایت داینامیک

امکان ایجاد صفحات ( نامحدود)

مدیریت سفارشات

سفارشات ثبت شده ملاحظه نشده
سفارشات ثبت شده ملاحظه شده
پاسخ دادن به سفارش
سفارشات پاسخ داده شده
حذف سفارشات
ارسال سفارشات بر روی پنل مدیریت

مديريت گالري

مشاهده تصاوير
اضافه کردن تصوير
حذف تصويرمديريت کاربران

ثبت
ويراش
حذف
فعال و غير فعال کردن


منوهای عمومی در وب سایت

معرفی شرکت و معرفی کلیه خدمات، و محصولات
تعرفه ها
گالری تصاویر و چشم انداز
نقشه سایت واخبار
اطلاعات تماس
فرم جذب نیروی انسانی و فرم انتقادات و پیشنهادات

زبان سایت

پشتیبانی از
قالب های راست چین
و چپ چین
(فارسی، انگلیسی، روسی، عربی، ترکی و ...)


مدیریت اخبار

مدیریت اخبار
اضافه کردن اخبار
حذف اخبار
تعیین نمایش و یا عدم نمایش اخبار
دسته بندی و تفکیک اخبار با توجه به تعاریف اولیه

مدیریت اخبار

مدیریت اخبار
اضافه کردن اخبار
حذف اخبار
تعیین نمایش و یا عدم نمایش اخبار
دسته بندی و تفکیک اخبار با توجه به تعاریف اولیه